I dette blog-indlæg deles erfaringer gjort i forbindelse med valg/kvalificering af leverandører. Spørgsmål/kommentarer, også gerne ideer til nye indlæg, er velkomne på LinkedIn (klik på link for at komme til opslaget).

Både de amerikanske og europæiske myndigheder stiller krav til kvalificering af leverandører f.eks. FDA’s 21 CFR 820.50 ”Purchasing control” og ISO 13485.

Kriterier for valg af leverandører inklusive vurdering af risks (se forrige blog indlæg ”Risikoanalyse”) kan f.eks. bestå af en vurdering af:

  • Egnethed til opgaven (hvad er leverandørens erfaring med lignende opgaver). ”Egnethed” kan være en god ide at opdele, f.eks. specifikke faglige kompetencer, men også i forhold til life circle (innovation, udvikling, produktion), og hvor godt disse kompetencer integreres
  • Leverandørens kvalitetsniveau.  Er de certificeret, eks. ISO13485?
  • Tilgængelighed. Er deres service personel kun repræsenteret på et andet kontinent?
  • Serviceniveau / kulturelt match. Hvorledes forventes de to organisationer at kunne arbejde samme. Er organisationen service minded? Kræver organisationen ”one point of contact” eller er ”mange til mange” kontakter accepteret.
  • IP. Har virksomheden specifik IP / setups som kvalificerer dem eller diskvalificere dem, hvis muligheden for ”second source” er nødvendig og IP står i vejen herfor?

Kriterier kan scores og visualiseres i radar/spider web chart, og vægtning af de enkelte kriterier giver en samlet score der rang ordner leverandørerne.

Pharma4ever har hjulpet kunder med selektionsprocessen, sikre alle relevante stakeholders bliver involveret, håndtere RFI/RFP/RFQ, indgå kontrakter (i samarbejde med advokat) og løbende afstemme forventninger, så valget bliver til gensidig tilfredshed og formelle krav opfyldt. Tidligere har dette arbejde også inkluderet at få sat styregrupper og ”eskalations processer” op.

Apropos kontrakter er det vores erfaring, at man bør forhandle alle del- kontrakterne fra starten, eksempelvis hvis der er behov for både en udviklingsaftale, produktionsaftale og servicekontrakt, så fås den bedste forhandlings-position og -resultat hvis drøftelserne tages så tidligt som muligt.